Nie daj się zwieść politykom

Autor wpisu @gryp - 04-05-22

blog polityczny

Politykami nazywamy osoby, które zajmują się sprawami państwa lub samorządu. Ich zadaniem jest reprezentowanie interesów wyborców i podejmowanie decyzji w ich imieniu. Jako obywatele powinniśmy wiedzieć, kto reprezentuje nas w parlamencie i czy rzeczywiście działa na nasze czynien. Niestety czasami politycy zachowują się tak, jakby nas po prostu zignorowały. Co możesz zrobić, gdy Twój poseł lub senator chce coś uchylić czy poprawić? Oto kilka podpowiedzi.

Zwieść może nam się wtedy, kiedy nie podejmiemy odpowiednio zorganizowanej próby zmiany prawa. Zwieść może nam się również, gdy pojawiają się wokół tej próby jakieś głosy, że próba ta jest nieprzydatna, niepotrzebna, niewłaściwa, że nie ma szans na powodzenie, że jest głupia, że jest szkodliwa itp.

Kiedy słyszymy takie głosy, należy od razu rzucić się do badania, do przemyślenia i do dyskusji – być może takie głosy są wynikiem nieumiejętnej pracy, a nie zasadniczych przyczyn. Zwieść może nam się również, gdy pomimo naszych starań nie uzyskamy ustawowej zmiany prawa, którą my pragniemy. Wtedy trzeba uznać, że nie można zmienić tego prawa i prawdopodobnie jest ono niezmienne jednak właściwie, jest ono adekwatne do potrzeb ludzi.

Nie daj się zmanipulować sposobem, w jaki politycy przekazują swoją wizję problemu. Najczęściej polega to na tym, że na przykład politycy są zwolennikami zakazu handlu w niedzielę, nie dając jednak wytłumaczenia dlaczego tak jest. Ponadto nie pokazują, że na przykład działalność handlowa w centrach handlowych jest zgodna z prawem prawie w każdym zakątku świata. W sytuacji, kiedy jest to takie wyraźne, nie można się zdziwić, że ludzie nie rozumieją dlaczego przepisy ich dotyczące mają być inne. Przez odpowiednie zmanipulowanie sposobu i przekazu można ludzi zniechęcić do głosowania na konkretne ugrupowanie czy postulat.

Nie daj się zwieść politykom, którzy nie zmieniają prawa, którego wymaga sytuacja. W sytuacji, kiedy zmiany nie następują, wtedy należy powiedzieć, że przepis prawa jest nieadekwatny do sytuacji i nie nadaje się do dalszego stosowania. Nie daj się zwieść politykom, którzy w swoim modelu rozumienia rzeczywistości nie zdają się z sytuacji, w której znajduje się wyborca. Żeby politycy rozumieli sytuację, należy do nich mówić, by przedstawili swoje modelowanie. Nie daj się zwieść, gdy politycy argumentują, że wszystko jest w porządku, że są dobre.

nie daj sie zwiesc

Dlaczego warto interesować się polityką?

Dlaczego warto interesować się polityką? Tak naprawdę warto się nią interesować z kilku powodów. Po pierwsze, gdy chce się być obywatelem wolnym, nie niewolnikiem. Po drugie, gdy chce się wiedzieć jak wyglądają nasze prawa i obowiązki, na ile są one dobre. Po trzecie, gdybyśmy nie zorientowali się, co jest nie tak w wybranej przez nas sprawie, może się okazać, że nic się nie zmieni, a my będziemy żyli w świecie, gdzie jest coraz gorzej.

Czy warto głosować w wyborach?

Czy warto głosować w wyborach? Oczywiście, że warto! Ale nie tylko dlatego, że jest to obowiązek każdego obywatela. Głosowanie w wyborach to także przyjemność! Jest to najbardziej demokratyczny sposób rozstrzygnięcia kwestii wspólnotowych. Nie zapominajmy, że to właśnie wybory wzmacniają nasze prawa obywatelskie!

Czy Unia Europejska upadnie?

Z punktu widzenia interesu polskiego nie należy się bać, że Unia Europejska upadnie. Polska jest w Unii Europejskiej i tam się musi odnaleźć, musi pokazać, że jest w stanie wytrzymać duży wysiłek. Polska jest w Unii Europejskiej i tam musi się rozwinąć, a nie wyjść z Unii Europejskiej.


Rzetelny przegląd blogów tematycznych. Jakie portale warto odwiedzać?