Rozważania na temat waluty euro

Autor wpisu @gryp - 03-05-22

waluta euro

Euro to jedna z najstarszych walut na świecie – istnieje od 1999 roku. Jej obecność w świadomości większości z nas związana jest z wyborami europejskimi, czyli wyborami do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się w maju tego roku. Tu nastąpił rodzaj konkretnego odniesienia do tej waluty i jednocześnie wtedy uruchomiono w nas reakcje pamięciowe, które przeniosły nas do czasów szkolnych, gdy po raz pierwszy poznaliśmy podstawy gospodarki.

Jakie są wady euro?

Euro to waluta przymusowa – każdy stanowiący członka Unii Europejskiej jest zobowiązany do jej przyjęcia. To znaczy, że wszyscy jej członkowie, którzy zdecydują się na ciągłe używanie waluty euro, nie będą mogli decydować, czy chcą przyjmować euro – muszą przyjąć euro. Takie rozwiązanie narażało się przede wszystkim na zarzut dyskryminacji w swoim zakresie stosowania. Jako, że kraje, które chciały mieć własną walutę, mogły ją używać, dyskryminacja nie będę wynikała z przyjęcia euro. Jednak jak wiadomo, takie rozwiązanie nie zostało wtedy w żadnym stopniu brane pod uwagę. Zakres, w którym nastąpiła dyskryminacja, dotyczył głównie tego, że obywatele poszczególnych państw członkowskich, które nie chciały przyjęcia euro, zostali pozbawieni wolności dyscypliny finansowej.

Jakie są korzyści płynące z posiadania euro?

Unia Gospodarcza – unia Euro zapewnia wzmocnienie współpracy gospodarczej w wielu dziedzinach, które są ważne dla każdego kraju członkowskiego. Dlatego na przykład projekty infrastrukturalne koncentrują się nie tylko na działaniach realizowanych w krajach położonych w centrum Europy, ale są realizowane w tych miejscach, gdzie są one najbardziej potrzebne. Na przykład gazociąg Litwy, to jest projekt, którego potrzebują nie tylko Litwini, ale także Polacy, Niemcy i Bułgarzy. Nie jest on możliwy do realizacji przez dwa powiązane ze sobą kraje, ale w skali całej Unii. Unia Gospodarcza zwiększa zakres swobody w wymianie handlowej, co pozwala na znaczne ograniczenie barier handlowych.


Rzetelny przegląd blogów tematycznych. Jakie portale warto odwiedzać?